COV Nationaal :

Op de website van ACV-COV nationaal staan steeds de artikels heet van de naald: Klik hier om deze te lezen. We zorgen zo snel mogelijk voor een update van onze veelgestelde vragen op www.cov.be of op de Facebookpagina.

In veel scholen is er ondertussen dankzij overleg een goede manier van werken gevonden. Zijn er toch nog problemen in jouw school? Contacteer onze inspraakbegleiders of dienstbetoners. https://cov-oostvlaanderen.be/dienstbetoon

Eindejaarspremie contractueel bedienden. Goed nieuws voor alle contractueel bedienden in het basisonderwijs 🙌 De dagen waarop ze tijdelijke werkloos waren wegens overmacht en overmacht-corona tellen mee voor de berekening van hun eindejaarspremie. Nog maar eens bewezen dat #sterkoverlegwerkt

Student of pas afgestudeerd ? Zodra je afstudeert en -25 jaar bent, bieden we je 6 maanden gratis lidmaatschap aan met alle voordelen en geen verplichting nadien. stuur ons een bericht.

In die zes maanden kan je net als alle leden gebruik maken van de COV-dienstverlening. Je krijgt elke maand ons tijdschrift Basis in de brievenbus, boordevol informatie over onderwijs en je job.

WAT DOET HET COV? Het COV doet al het mogelijk om zijn leden te informeren, vragen te beantwoorden en maatregelen af te dwingen bij de overheid.

  • Op het crisisoverleg met de overheid hebben we zeer duidelijk gemaakt dat onze leden in de scholen extreem bezorgd zijn, vooral over de risico’s die kunnen gepaard gaan met het moeten organiseren van opvang. We staan permanent in contact met de overheid en blijven aandringen op duidelijke doortastende maatregelen.
  • Onze leden waarvan we een e-mailadres hebben, kregen vorige vrijdag een extra nieuwsbrief over de coronacrisis.
  • Op onze website en via facebook vind je onze berichtgeving en antwoorden op veel gestelde vragen.
  • Vragen via sociale media en e-mails worden zo snel als mogelijk beantwoord